INSIGNIE

Insignie (z latinského insigne = znamení, symbol) jsou odznaky hodnosti a hodností určené moci světských či církevních osob. Insignie jsou také symbolem příslušnosti a funkce osob. Insignie jako takové mají symbolizovat legitimitu osoby zastávat danou funkci a vlastnit určitou hodnost či postavení, naznačují tedy i hierarchii různých skupin lidí.

Společnost INSIGNIE.cz je obchodní společnost, která se zabývá nákupem a prodejem v oblasti militarií a reenactingu. Nebráníme se však širší spolupráci – i mimo náš hlavní předmět zájmu. Naopak vítáme jakékoli aktivity i oblasti vzájemné obchodní spolupráce.

Nepropagujeme žádný názor, žádnou ideologii, žádné hnutí.
Naopak ve své filozofii zastáváme názor plné svobody lidského jedince, dané Základní listinou práv a svobod.